Fotokonkurranse vår/sommer 2023

Regler for fotokonkuransen

Har du lyst til å delta i fotokonkurransen? Ved å delta samtykker du til følgende vilkår:

  1. Sportsmates fotokonkurranse er åpen for alle. Hver deltager kan sende inn så mange bilder han/hun ønsker.
  2. Juryen skal bestå av tre personer og pekes ut av Sportsmate.
  3. Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille utekativitet på en interessant, aktuell og/eller estetisk måte. Juryen kårer en vinner som annonseres i sosiale medier. Vinner kontaktes direkte. I spesielle tilfeller kan juryen velge ikke å kåre en vinner. Juryens avgjørelse er endelig.
  4. Sportsmate forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave. Sportsmate forbeholder seg også retten til å benytte innsendte bidrag i forbindelse med profilering av fotokonkurransen. Ved innsendelse av bidrag, samtykkes det til at bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn slik innhentet fra registrert informasjon fra brukerkonto på Instagram eller Facebook.
  5. Sportsmate forbeholder seg retten til å benytte innsendte bidrag som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn.
  6. Nødvendige personopplysninger kan bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens slutt vil disse opplysningene bli slettet.
  7. Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.
  8. Rettsstridige, upassende eller krenkende materiale blir forkastet. I grove tilfeller eller ved gjentatte brudd på dette punktet politianmelder Sportsmate aktiviteten.